Jaarvergadering 18 januari

Beste leden en donateurs,

Nu alle feestdagen weer voorbij zijn en 2018 zijn intrede heeft gedaan, is het weer tijd voor onze jaarvergadering. Deze avond zal gehouden worden op:

Donderdag 18 januari 2018
De Polderzaal in Café ‘Bij de Buren’ te Wieringerwerf
Aanvang 20:00 uur

De agenda voor de jaarvergadering ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Secretarieel jaarverslag 2017
4. Financieel jaarverslag 2017
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Bestuurswisseling Aftredend zijn Edo Bouthoorn (voorzitter) en Arno Vriesman (notulist). Als nieuwe bestuursleden draagt het bestuur Noor Rezelman en Niek de Bruijckere aan. Leden kunnen tot 24 uur voor aanvang van de vergadering een (tegen)kandidaat indienen bij het bestuur. Dit dient vergezeld te gaan van een lijst met namen en handtekeningen van minimaal 10 leden.
7. Vooruitblik 2018
8. Sluiting jaarvergadering
9. Pauze

Na de pauze is het woord aan Dirk Jansen, secretaris en teler bij Royal ZAP. Royal ZAP is sinds 1913 een coöperatieve telersvereniging voor zaaizaden en pootaardappelen, en telt zo´n 40 leden. De ZAP houdt zich al 4 generaties bezig met de selectie, teelt en verkoop van deze gewassen. In de loodsen in Van Ewijcksluis wordt het zaaizaad geschoond en is er de mogelijkheid om pootgoed van telers te sorteren en te verpakken. Begin 2017 heeft de ZAP het pootgoed telende en veredelende bedrijf SEMAGRI overgenomen en daarmee haar omvang vergroot. Dirk zal ons in zijn presentatie meenemen in de geschiedenis, de dagelijkse bezigheden en de toekomstplannen van de ZAP.

We gaan er weer een leuke en gezellige avond van maken, tot de 18e in Café Bij de Buren!

Met vriendelijke groet,

Het AJW-bestuur
Arno Vriesman, Edo Bouthoorn, Jos Laan, Jelmer Wijman, Jos de Nijs, Mark van Essen, Patrick de Wit en Jacob van der Zaag.