Jaarvergadering 14 Januari

Allereerst de beste wensen voor dit jaar! Ook dit jaar doen wij weer ons best er een interessant en leuk programma van te maken tijdens de ledenavonden en uitjes. Daarnaast hebben wij eind 2015 een BE rijbewijs actie georganiseerd, graag wijzen we u er nogmaals op dat u zich zo snel mogelijk aan moet melden indien u hieraan mee wilt doen. Als u hier meer informatie over wilt, mail ons dan. Heeft u een suggestie voor een zomer of winteruitje? Laat het ons dan weten om er zo een leuke dag van te maken! Hieronder de uitnodiging voor de jaarvergadering:

Beste leden en donateurs,

Het leek de afgelopen tijd wel meer voorjaar dan winter, maar toch willen wij jullie bij deze uitnodigingen voor alweer de 4e ledenavond van dit winterseizoen! Het is dan ook weer tijd voor onze jaarvergadering. Deze avond zal gehouden worden op:

Donderdag 14 januari 2016
‘t Arbeidsbureau in Café ‘Bij de Buren’ te Wieringerwerf
Aanvang 20:00 uur

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Secretarieel jaarverslag 2015
  4. Financieel jaarverslag
  5. Verslag kascontrolecommissie
  6. Bestuurswisseling. Aftredend zijn Leo Sturm (voorzitter) en Carina Pons (notulist). Als nieuwe bestuursleden stelt het bestuur Mark van Essen en Jos de Nijs voor.    Leden kunnen tot 24 uur voor aanvang van de vergadering een (tegen)kandidaat indienen bij Edo Bouthoorn. Dit dient vergezeld te gaan van een lijst met namen en handtekeningen van minimaal 10 leden die deze avond ook zelf aanwezig zijn.
  7. Vooruitblik 2016
  8. Sluiting jaarvergadering
  9. Pauze

Na het officiële gedeelte en de pauze is het woord aan Erik Weel. Erik zal zijn blik op ondernemerschap met ons delen. Naast de ontwikkelingen binnen het pluimveehouderijbedrijf zullen ook onderwerpen als fosfaatrechten, dierrechten, grond en overheidsbeleid de revue passeren.

Al met al belooft het weer een zeer interessante avond te worden. We zien jullie graag de 14e!

Met vriendelijke groet, het AJW-bestuur,

Leo Sturm, Arjen Wonder, Jaap Hotting, Edo Bouthoorn, Carina Pons, Arno Vriesman, Jelmer Wijman en Jos Laan.