Laatste ledenavond seizoen 2017-2018 & verkiezingsdebat

Beste leden, donateurs en geïnteresseerden,

Na een week van mooi weer en strenge vorst is het alweer tijd voor onze laatste ledenavond van dit seizoen.

Donderdag 08 Maart 2018
‘t Arbeidsbureau in Café ‘Bij de Buren’
te Wieringerwerf
Aanvang 20:00 uur

De eerste spreker van deze avond is Jenny Fokkema. Jenny is coördinator uitgangsmateriaal bij handelshuis Stet Holland. Voor Stichting NAO projecten heeft zij een onderzoek gedaan naar Erwinia in pootaardappelen.  Dit project is gedaan in opdracht van NAO en werd gefinancierd door acht verschillende handelshuizen. Erwinia is een probleem in pootaardappelen en veroorzaakt Stengelnatrot. Stengelnatrot is moeilijk onder controle te krijgen, en sommige soorten aardappelen zijn er ook gevoelig voor. In haar verhaal zal zij vertellen hoe dit probleem aan te pakken is, wat wij er als telers aan kunnen doen en waar we extra op kunnen letten.

Als tweede spreker deze avond hebben wij Ron Spaans. Ron  komt vertellen over de plantuienteelt. Ron is sinds het najaar van 2017 internationaal vertegenwoordiger bij Broer bv. Broer bv is gevestigd in Andijk en in de Noordoostpolder bij Creil, waar ze momenteel nieuw aan het bouwen zijn. Ron gaat ons wat vertellen over de bedrijfsactiviteiten van Broer bv. In zijn presentatie gaat hij in op de teelt van onder andere de eerste- en tweedejaars plantuien. Ook zal hij een blik werpen op de plantuienmarkt en vertellen over de komende innovaties op dit gebied.

Verkiezingsdebat:
Ook staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur: op 21 maart is het weer zo ver!

In de gemeente Hollands Kroon strijden tien partijen om de stemmen van de inwoners. Welke partij past nu het best bij de ondernemers en heeft het beste met ons voor?

Om een antwoord te krijgen op voor ons belangrijke vragen en de standpunten van de verschillende partijen goed in beeld te krijgen, organiseren we in samenwerking met LTO Noord Hollands Kroon en Agrarische Jongeren De Noord het LTO Noord Verkiezingsdebat.

Deze avond vindt plaats op:
Datum : Dinsdagavond 13 maart 2018
Aanvang : 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Locatie : De Meerhoeve, Cultuurweg 4 te Middenmeer

Thema’s waarover gesproken zal worden zijn:
- Agrarische Jongeren
- Ruimte om te ondernemen
- De agrarische sector als visitekaartje voor het gebied

Gespreksleider deze avond is Monique Ooms.
We rekenen op een grote opkomst. Het gemeentebeleid voor de komende jaren wordt ook door jullie bepaald door te gaan stemmen op 21 maart!

Zijn er nog belangrijke thema’s die u behandeld zou willen zien?
Dit kunt u laten weten door een e-mail te sturen aan info@agrarischehoofdstad.nl.

Iedereen is van harte welkom op beide avonden, we hopen dan ook op jullie komst!

Met vriendelijke groet, het AJW-bestuur,
Patrick de Wit, Jelmer Wijman, Jos Laan, Mark van Essen, Jos de Nijs, Jacob van der Zaag, Niek de Bruijckere en Noor Rezelman