Nieuws update

Namens het Agrarische Jongeren Wieringermeer bestuur de beste wensen voor het komende jaar! We hopen ook dit jaar weer leuke en interessante onderwerpen te kunnen vinden voor de ledenavonden en hopen op een goed verloop van de trekkertrek.

De eerste twee ledenavonden van het seizoen zijn inmiddels geweest. De eerste ledenavond op 10 november is ingevuld door Andre Conijn van de firma Alb Groot samen met Johan Kos van Proeftuin Zwaagdijk. Alb Groot is gevestigd in Schagerbrug en voorziet agrariërs van gewasbeschermingsmiddelen, veevoeder en meststoffen, daarnaast wordt er advies bij geleverd om deze producten op de juiste manier in te zetten/ toe te passen.
In de Wieringermeer zien we steeds vaker dat er land onder water wordt gezet (inundatie) om onder andere de schadelijke aaltjes de kop in te drukken. Doordat dit in het noordelijk zandgebied al veel langer toegepast word, was de firma Alb Groot hier erg in thuis. Vandaar dat we hen gevraagd hebben om ons hier meer over te vertellen.
De Proeftuin Zwaagdijk is zoals de naam al doet vermoeden, gevestigd in Zwaagdijk. Het bedrijf voert op een zeer uitgebreide schaal onderzoeken uit voor de plantaardige sector, enkele voorbeelden hiervan zijn onderzoeken naar verschillende rassen, middelen of bewerkingstechnieken. Goed onderzoek kost tijd, en om op tijd goede resultaten te kunnen leveren zal een onderzoeksinstantie altijd vooruitstrevend moeten zijn. Johan was zeer benieuwd naar onze toekomstvisie op de landbouw, en wat voor technieken de landbouw zullen gaan tekenen in de toekomst. Daarnaast was hij benieuwd naar de gebieden waarop extra onderzoek nodig van belang was. Tijdens de presentatie was er veel interactie met de zaal gezocht om deze mee te laten denken.

De tweede avond van het seizoen vond plaats op 15 december. Voor deze avond hadden we Thomas Pollema en Christoffel den Herder uitgenodigd.
Thomas Pollema heeft thuis samen met zijn ouders en broertje een akkerbouw- en pluimveebedrijf in Friesland. Afgelopen jaar is het bedrijf overgeschakeld naar vaste rijpaden in pootaardappelen. De bewerkingen in de pootaardappelen worden allemaal uitgevoerd op vaste rijpaden met een trekker die op een spoorbreedte van 3,2 meter staat. De aardappelen groeien hierdoor op grond dat het hele jaar niet is bereden. De afgelopen jaren is Thomas naast de werkzaamheden thuis ook werkzaam geweest als onderzoeker op proefboerderij de Kollumerwaard. Hier heeft hij ook een meerjarig onderzoek gedaan naar vaste rijpaden in een regulier en biologisch akkerbouw bouwplan. Thomas zal naast de resultaten van dit onderzoek ook zijn ervaring met de vaste rijpaden thuis met ons delen.
De tweede spreker van deze avond was Christoffel den Herder. Christoffel is adviseur biologische akkerbouw met als specialiteit bodembewerking. Het aandeel biologische bedrijven groeit de laatste jaren aanzienlijk in Nederland, echter in de Wieringermeer is deze groei stabiel. Het is daarom zeker de moeite waard om te kijken naar de mogelijkheden welke de biologische landbouw te bieden heeft. Christoffel liet ons allerlei voor- en nadelen van de biologische landbouw zien. Ook werd er stap voor stap uitgelegd wat nou de voorwaarden zijn om over te schakelen en wat dat voor gevolgen heeft op de bedrijfsvoering.

Op 19 januari is onze jaarvergadering weer. Hier zullen we de gebeurtenissen van het afgelopen jaar doornemen, wat betreft het nieuws zowel wereldwijd als in de regio. Daarnaast nemen we door wat er door de Agrarische Jongeren Wieringermeer in 2016 georganiseerd was en wat er in 2017 op ons te wachten staat. Verder zullen we de jaarcijfers van de club laten zien en hier toelichting bij geven.
Er staat ons deze avond een bestuurswissel te wachten van twee personen, wie dit zijn staat in de uitnodiging die de leden en donateurs via de mail of per post zullen ontvangen.
Na dit gebeuren is het woord aan Jos de Boer. Jos is werkzaam bij de Belgische machinebouwer AVR die gespecialiseerd is in de mechanisatie van de aardappelteelt. Hij komt ons vertellen wat de verschillen op het gebied van grondbewerking voor het aardappels planten zijn. Een ander belangrijk onderwerp zal zijn het oogsten van de aardappelen, bijv. wanneer kan een één, twee of vierrijige aardappelrooier financieel gezien uit? En zo hopen we op meerdere vragen antwoord te krijgen.

Voor de vierde- en vijfde ledenavond van dit seizoen worden momenteel ook alweer voorbereidingen getroffen.

Omdat de trekkertrek dit jaar weer plaats gaat vinden zijn de eerste drukkere bestuursvergaderingen alweer achter de rug. Er moet namelijk veel georganiseerd worden om dit evenement op de tweede pinksterdag weer in goede banen te leiden.

Indien je nog geen lid bent, en dit wel wilt worden kun je je aanmelden via: contact > Lid of donateur worden. Natuurlijk mag je ook eerst vrijblijvend een avond bijwonen om te kijken of het je leuk lijkt om lid te worden!

img_5099img_5100