Reglement Trekkertrek 2019

Reglement Trekkertrek Agrarische Jongeren Wieringermeer Wieringerwerf, 10 juni 2019

ALGEMEEN DEELNEMERSREGLEMENT

 1. ALGEMEEN:
  1. Het verrijden van de trek geschiedt met een standaard tractor/pick-up/special op eigen risico.
  2. De startvolgorde wordt door loting vastgesteld.
  3. Met onmiddellijke uitsluiting wordt gestraft:
   • Het niet opvolgen van aanwijzingen van de wedstrijdleiding c.q. baancommissarissen.
   • Het aanbrengen van vernielingen aan materialen
   • Het door wijze van rijden in gevaar brengen van zichzelf en/of derden
  4. Noch het Agrarische Jongeren Wieringermeer bestuur, noch de wedstrijdleiding stelt zich aansprakelijk voor de handelingen der deelnemers vóór, tijdens of na afloop van de wedstrijd, noch door de deelnemers toegebrachte schade aan de tractoren, materialen of aan derden toegebrachte schaden.
  5. Bij afzien van deelname, na eerder gedane opgave voor een wedstrijd, dient men zich tijdig af te melden bij de betreffende organisatie.
  6. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij eventuele geschillen over de uitleg van enig artikel en/of bepaling beslist de wedstrijdleiding. De uitspraak van de wedstrijdleiding is bindend.
 2. DE DEELNEMER
  1. De deelnemer dient zich vooraf bij de organisator op te geven onder vermelding van:
   • Naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer
   • merk tractor/pick-up, typenummer, aantal cilinders, wel/geen turbo, aantal pk’s
   • gewichtsklasse, groep (standaard/niet-standaard)
  2. De deelnemer dient te voldoen aan de benodigde rijvaardigheidseisen, tenminste 18 jaar oud, dan wel ten minste 16 jaar en in het bezit van een geldig tractorrijbewijs. De deelnemers aan de pick-up klasse dienen in het bezit te zijn van een geldig autorijbewijs.
  3. De motor van een deelnemend voertuig mag alleen worden gestart als de bestuurder op de stoel zit. Pas als de motor geheel tot stilstand is gekomen, mag de bestuurder het voertuig verlaten.
  4. De deelnemer dient op de hoogte te zijn van het wedstrijdreglement en verplicht zich tijdens de wedstrijd er naar te handelen.
  5. Het is de deelnemers verboden voor en/of tijdens de wedstrijd alcohol te nuttigen.
  6. Het gestelde in artikel 8 van de Wegenverkeerswet (rijden onder invloed) is ook op de wedstrijd baan/ terrein van toepassing.
  7. De vijf beste deelnemers per klasse of alle deelnemers die een full-pull hebben getrokken plaatsen zich voor de finale.
  8. In de finale kan een deelnemer en een tractor/pick-up slechts eenmaal deelnemen.
  9. De trekker mag slechts in één klasse deelnemen.
  10. De rijder mag maar 1x aan de trekkertrek deelnemen. Een deelnemer in de pick-up klasse mag tevens eenmaal deelnemen in een standaardklasse.
  11. Per gewichtsklasse geldt een maximum van 20 deelnemers.
 3. ALGEMENE WEDSTRIJDBEPALINGEN
  1. De tractor wordt voor aanvang van de wedstrijd gewogen en gekeurd in de staat waarin deze deelneemt aan de wedstrijd. De tractor wordt gewogen met bestuurder.
  2. Na weging mag de tractor op geen enkele wijze verzwaard worden. Voor de finale trek wordt iedere deelnemende tractor opnieuw gekeurd en gewogen.
  3. Na de keuring en weging mag op geen enkele wijze aan de tractor worden gesleuteld, wordt dit wel geconstateerd heeft dit diskwalificatie tot gevolg.
  4. Het terugrijden en het rijden in de pits dient rustig en op verantwoorde wijze te geschieden.
  5. Het gebruik van voorwielaandrijving tijdens de trek is toegestaan.
  6. Het startsein wordt door een baancommissaris gegeven met een vlag.
  7. Indien een deelnemer door de baancommissaris afgevlagd wordt, dient de deelnemer onmiddellijk te stoppen. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven volgt diskwalificatie!!!
  8. Als tijdens de trek een onderdeel van de tractor op of naast de baan valt (ook gewichten), of de tractor overmatig vloeistof verlies wordt overgegaan tot diskwalificatie.
  9. Als enig deel van de tractor tijdens de trekpoging buiten de baan raakt of kalklijn raakt dan volgt diskwalificatie.
  10. Tijdens de trek mag zich niemand buiten de deelnemer en de wedstrijdleiding en/of baancommissarissen op de wedstrijdbaan bevinden.
  11. Op het wedstrijd terrein  is het verboden, dat er zich, behalve de bestuurder, andere personen op het voertuig bevinden.
  12. De bestuurder van de tractor/pick-up vangt zijn trek aan met een strak getrokken aankoppeling. Rukken is niet toegestaan, ook niet tijdens de trek.
  13. Indien de bestuurder de tractor/pick-up binnen 20 meter stopt, heeft hij het recht op één nieuwe sleeppoging . Dit geldt niet in de finaletrek.
  14. De wedstrijd is in de volgende gewichtsklassen opgedeeld:
    • Pick-up klasse
    • 0kg tot 2750kg
    • 2750kg tot 3500kg
    • 3500kg tot 4500kg
    • 4500kg tot 5500kg
    • 5500kg tot 7500kg
    • 7500kg tot 9000kg
    • 9000kg tot 12000kg
    • >12000kg
    • Polderpower: tot 7000 kg
   • 0kg tot 3500kg sportklasse
   • 0kg tot 3600kg supersportklasse
   • 0kg tot 4500kg sportklasse
  15. Een voortuig behoort tot de oldtimerklasse als deze minimaal 25 jaar oud is en niet verwacht wordt dat dit voortuig competitief mee kan rijden in de standaard klassen.
  16. De wedstrijdleiding bepaalt of een voertuig in de ingeschreven klasse thuishoort en kan deze ten allen tijde van klasse verwisselen.
  17. Voor de Polderpower klasse geldt: dubbellucht toegestaan, maximaal 3000 toeren en vrij vermogen.

TECHNISCH REGLEMENT STANDAARD KLASSEN

   1. De tractor moet voldoen aan de eisen, vastgesteld in Afdeling 8 (hoofdstuk Landbouwtrekkers) van het Voertuigreglement. Hierbij hoort ook een valbeugel of veiligheidscabine. Deze voorziening moet het gewicht van de tractor kunnen opvangen.
   2. De achter trekhaak mag voor de klassen tot en met 5,5 ton maximaal op een hoogte van 50 centimeter worden aangebracht. Voor de 5,5 tot 7,5 ton en zwaardere klassen geldt een maximum van 60 centimeter. De trekhaak dient voorzien te zijn van een deugdelijke koppelpen, die gemakkelijk en doeltreffend kan worden geborgd of voorzien van een trekoog volgens tekening (zie de figuren 1van pagina 4). De koppelpen mag maximaal 50 mm dik zijn. Boven de trekhaak moet 40 cm vrij zijn. Trekhaak moet vlak staan. ( dus niet schuin omhoog ).
   3. De ballastgewichten van de tractor mogen niet achter en of buiten de wielen uitsteken.
   4. De ballastgewichten mogen geen gevaar voor de bestuurder opleveren en hem op geen enkele manier hinderen. Dus geen losse onderdelen of gewichten in de cabine.
   5. De ballastgewichten moeten stevig en niet beweegbaar aan de tractor bevestigd zijn. Dit geldt ook voor alle andere aan de tractor gemonteerde voorwerpen. Indien een trekker is uitgerust met voorlader deze in de laagst mogelijke positie houden.
   6. De frontgewicht(en) en/of gewichtendrager mogen niet verder dan 120 cm voor het voertuig uitsteken gemeten vanaf voorzijde standaard motorkap grille, tot aan voorzijde gewicht(en) of gewichtendrager. Uitzondering zijn tractoren in de klassen 9 tot 12 ton en >12 ton standaard, voor deze klassen geldt geen beperking.
   7. De tractor mag geen lekkage vertonen.
   8. Alle onderdelen zoals b.v. accu, zitting, wielen, gewichten enz. dienen vast en op deugdelijke wijze gemonteerd te zijn.
   9. De tractor moet in originele standaard staat zijn.Er mogen geen deuren, ramen, zijbeplating, bestuurdersstoel e.d. verwijderd worden.
   10. Standaard tractoren dienen uitgerust te zijn met standaard motoren.
   11. Standaard toerental volgens instructieboekje.

Vermogen:

 1. Het vermogen van de tractor mag maximaal 10% hoger zijn dan vermeld in het instructieboekje.  Mogelijkheid bestaat van controle d.m.v. een vermogentester. (M.u.v. Polderpower klasse)
 2. Aftakas moet ten allen tijde kunnen werken, mag niet slingeren i.v.m. toerenmeting en/of vermogen testen. Zorg voor voldoende ruimte rond de aftakas.
 3. Originele motorkap met merk en type aanduiding is verplicht.
 4. BANDEN:
  • Dubbellucht is niet toegestaan. Met uitzondering van de klasse >12 ton ( mits de totale breedte van de tractor niet breder is dan 3.50 meter) en de Polderpower klasse.
  • Alleen rubberbanden, uitgezonderd hiervan is de oldtimerklasse waar andere wielen standaard zijn.
  • Trekken op rupsen is alleen in de >12 ton klasse toegestaan, uitgezonderd de oldtimerklasse.
  • Totale breedte van de tractor mag niet breder zijn dan 3.50 meter.
  • De gemonteerde banden mogen geen lekkage vertonen.
  • Achterbanden; -mogen niet opgesneden zijn.
  • Voorbanden; -uitsluitend standaard voorbanden.
  • Bij vierwielaandrijving worden aan de voorbanden dezelfde eisengesteld als aan de achterbanden.
 5. De brandstof mag alleen diesel zijn, uitgezonderd de oldtimerklasse.Water of alcohol injectie is niet toegestaan.De brandstofpomp moet origineel zijn en mag op geen enkele wijze versteld zijn.

TrekhaakFiguur 1 technische gegevens trekhaak

Back to Top
'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]